Slaget ved Stiklestad

Slaget ved stiklestad maleri

Et definerende øyeblikk i Norgeshistorien

I hjertet av Trøndelag finner du Verdal kommune, og reiser du noen kilometer oppover i dalen fra Verdal sentrum kommer du til Stiklestad. De aller fleste har hørt om Slaget ved Stiklestad, hvor Olav Haraldsson og hans styrker sloss mot en trøndersk bondehær ledet av Tore Hund. Slaget blir sett på som et skifte i norgeshistorien, for selv om Kong Olav ble drept, var det hans kristne ideer som vant frem i årene etterpå, og la grunnlaget for en kongerekke som skulle vare i hundrevis av år fremover.

Verdalen var et kultursenter allerede i steinalderen, og for arkeologene er stedet en gullgruve, med flere kulturminner per kvadratmeter enn noen annen kommune i Norge. Når du er på besøk kan du overnatte på Stiklestad Park

Før Slaget ved Stiklestad

Arkeologiske spor viser at Stiklestad har vært et kultursenter i tusenvis av år. Mye tyder på at det fruktbare jordsmonnet i Trøndelag gjorde det mulig å drive med jordbruk her allerede for 4000 år siden.

I bronse- og jernalderen var Stiklestad et handelssentrum med mye makt, og flere funn tyder på at høvdingene her satt på mye rikdom. Gullfunn er sjeldne i Norge, men på Stiklestad er det faktisk blitt gravd opp mer gullgjenstander enn noen andre steder i hele landet.

Norske hus med gress på taket

Kong Olav og Bondehæren

Historien om Slaget ved Stiklestad er på mange måter avslutningen på en lang fortelling om hvordan Olav Haraldsson kristnet landet, og hvordan bøndene og høvdingene i Trøndelag nektet å konvertere. Selv om hedningene vant slaget og drepte Olav, trakk likevel kongen det lengste strået.

Sagnet forteller at Kong Olav ikke råtnet etter at han ble gjennomboret av spydet til Tore Hund, og han ble derfor ansett som hellig. Dette gjorde at mange valgte å konvertere til kristendommen, og du kan oppleve hele historien i besøkssenteret på Stiklestad sine åpningstider, som er forlenget om sommeren.

Et handelssentrum for forskjellige folkeslag

Historikere og arkeologer i hovedstaden har en tendens til å anta at Oslofjorden alltid var Norges sentrum, men det er mer og mer som tyder på at det var i Trøndelag det skjedde. Stiklestad ligger i grenseområdet mellom landområder som tradisjonelt har vært samiske, svenske og norske, og det har nok vært et viktig sted for handel mellom forskjellige grupper.

Slaget ved Stiklestad markerer slutten på den hedenske vikingtiden, og starten på den kristne middelalderen i Trøndelag. I tiden etter 1030 ser man at stedet blir mindre og mindre viktig, og at makten flyttes til Trondheim eller Nidaros, der Kong Olav ble begravd. Kom til Stiklestad og opplev historien på egen hånd, og se hvordan det ser ut i dag!